Temat dnia

Lista ministra pogrąży czasopisma prawnicze

Przygotowana przez przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lista czasopism prawniczych punktowanych dla potrzeb systemu ewaluacji działalności naukowej nie zawiera żadnego polskiego czasopisma prawniczego. Zdaniem dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych przyjęty przez resort system oceny czasopism naukowych jest całkowicie nieadekwatny do specyfiki badań w naukach prawnych.

Mniej formalności dla cudzoziemców studiujących w Polsce

Rząd przyjął projekt ustawy implementującej unijną dyrektywę ułatwiającą przepływ cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Celem zmiany jest promowanie UE, jako atrakcyjnego miejsca do badań i innowacji oraz zwiększanie jej szans w globalnej rywalizacji o talenty.

NSA: Tytuł profesora przysługuje za cały dorobek naukowy

Dla oceny dorobku naukowego kandydata na profesora potrzeba wziąć pod uwagę wszystkie publikacje, badania i wykłady przeprowadzone przed i po habilitacji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Uchylił przy tym wyrok i decyzję wcześniejszą z powodu nieścisłości w liczbie prac naukowych i braku recenzji.

Wniosek o stypendium składa się przez internet

Wniosek o stypendium ministra dla studenta składany będzie do 15 października każdego roku. Resort nauki przygotował nowe przepisy w tej sprawie. Ustalono również maksymalne kwoty, jakie będą mogły być wypłacone studentom.

Obowiązkowe szkolenie BHP czasem też na podyplomówce

Studenci i doktoranci muszą odbyć szkolenie BHP. Czasem obowiązek ten dotyczy również osób, które zapisały się na studia podyplomowe. Jest już rozporządzenie regulujące tę materię...

Większa szansa na staż za granicą

Wolontariat to ważny element kształtowania kompetencji społecznych, co wpisane jest w rolę edukacji - mówiła wiceminister Marzena Machałek podczas inauguracji Europejskiego...

 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki będzie sporządzał i udostępniał wykazy monografii i czasopism naukowych na podstawie list sporządzonych przez Komisję Ewaluacji Nauki. Wykaz będzie obejmował wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe.
Monika Sewastianowicz
19.11.2018
Adwokat Michał Zacharski został zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018". Na podium znaleźli się także radca prawny dr Izabela Nowacka i Tomasz Krzyżewski, dyrektor ds. prawnych Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. Laureatami konkursu jest dziesięcioro młodych prawników. Dodatkowo Kapituła przyznała pięć nagród specjalnych.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Pochrzęst- Motyczyńska Patrycja Rojek-Socha
15.11.2018
Podmioty starające się o dofinansowanie czasopisma naukowego często mają problem ze spełnieniem terminu na usunięcie braków formalnych we wniosku.
Monika Sewastianowicz
15.11.2018

Status aplikanta czasem o rok dłużej

Aplikant, który ma problemy zdrowotne i z tego powodu nie może podejść do egzaminu, będzie mógł o rok dłużej zachować uprawnienia. Dzięki temu, mimo choroby, będzie mógł nadal z upoważnienia adwokata...
Monika Sewastianowicz
14.11.2018

Egzamin na aplikacje 28 września

Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą. Egzaminy te odbędą się w...
Monika Sewastianowicz
11.11.2018

Szef Izby Dyscyplinarnej SN może mieć dyscypilnarkę na uczelni

Ten wykładowca nie odpowiada poziomowi, który uważam za właściwy i odpowiedni dla profesora UW - tak prezes Izby Dyscyplinarnej SN prof. Jan Majchrowski napisał o prof. Wojciechu Sadurskim. Do...
Krzysztof Sobczak
08.11.2018

Rektor UW: Skandaliczny przepis o zatrudnianiu sędziów

To skandaliczny przepis i dlaczego on został wprowadzony, tego nie mogę zrozumieć - tak rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys ocenił przepis o zatrudnianiu sędziów TK, SN i NSA na...
Krzysztof Sobczak
03.11.2018

Planowana jedna poprawka w Konstytucji dla Nauki

Wiceminister nauki Piotr Müller podał, że planują zmianę jednego kontrowersyjnego przepisu o zatrudnianiu sędziów na uczelniach znajdującego się w Konstytucji dla Nauki....
02.11.2018
1            1006
Наш важный блог с информацией про www.avtovoz.co.ua.
www.babyforyou.org

У нашей фирмы важный веб сайт , он описывает в статьях про http://babyforyou.org.