Tak jak co roku najwięcej osób chce dostać się na aplikację radcowską – 5300 zgłoszeń (w ubiegłym roku przystąpiło do egzaminu 5912). Na adwokacką chętnych jest nieco mniej – 4330 osób (w 2012 r.  przystąpiło 4275). O notarialną stara się 800 kandydatów (rok temu 833), a na komorniczą – 670 (rok temu 636).
 
Te dane są więc zbliżone do tych z ubiegłego roku. Pewna zmiana jest zauważalna tylko w Warszawie, gdzie zawsze, tak jak w całym kraju, najwięcej osób starało się o przyjęcie na aplikację radcowską. Teraz w stolicy bardziej popularna jest adwokacka, o przyjęcie na nią stara się 1630 osób, podczas gdy na na radcowską – 1270.
 
W ubiegłym roku na wszystkie aplikacje dostało się ok. 6 tys. osób. W poprzednich latach na   adwokacką i radcowską dostawała się zazwyczaj połowa chętnych, na notarialną – około 30 proc., na komornicze zaś – około 80 proc. kandydatów - informuje Rzeczpospolita.