Projekt rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczy tego, jak od lipca 2015 r. zamierza zapewnić oskarżonym prawo do korzystania z pomocy obrońcy z urzędu - pisze Rzeczpospolita.

Krajowa Rada Sądownictwa zgłosiła do projektu kilka uwag. Nie podoba jej się to, że mają powstać oddzielne listy obrońców z podziałem na zestawienia dla adwokatów i dla radców prawnych. KRS uważa, że skoro nowelizacja kodeksu karnego zrównała w uprawnieniach radców prawnych i adwokatów, to nie ma powodu, żeby dzielić ich na osobne grupy.

Zdaniem KRS lista powinna być tworzona alfabetycznie, bez podziału na przynależność do korporacji. KRS negatywnie opiniuje też inny pomysł: możliwość przyznania podsądnemu prawa do wskazania wybranego przez siebie obrońcy z urzędu.


Przeczytaj to: Rzeczpospolita>>>