Oferta praktyk skierowana jest do studentów głównie kierunków prawa i administracji:

  • studiów magisterskich uzupełniających,
  • 3 roku studiów licencjackich,
  • 3-5 roku studiów jednolitych magisterskich.

 

Praktykant będzie miał możliwość podjęcia praktyki w jednym z następujących departamentów organizacyjnych Biura GIODO:
Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (DOLIS),
Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych (DRZDO),
Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (DESIWM),
Zespół Rzecznika Prasowego (ZRP).

Praktyki odbywać się będą w terminie czerwiec-październik 2015 r., w siedzibie Biura GIODO w Warszawie, przy ul. Stawki 2 w godzinach pracy urzędu (godz. 8.00-16.00). Praktyki są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące warunków praktyk udzielane są pod numerem telefonu 22 860-73-12.

Zgłoszenie zawierające CV, prośbę o odbycie praktyki, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2015 r. na adres [email protected]
W CV powinna być dopisana następująca klauzula: 'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na praktyki dla potrzeb realizacji praktyk zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662)'

Biuro GIODO zastrzega sobie wybór kandydatów stosownie do wymagań i potrzeb wynikających z aktualnie realizowanych zadań. 

(www.giodo.gov.pl)