Wprawdzie wśród barier wejścia na rynek pracy polscy studenci najczęściej wskazują brak doświadczenia czyli niedostatek szeroko rozumianych umiejętności praktycznych, ale już ich posiadanie nie jest bynajmniej decydującym atutem na starcie kariery.

Wśród czynników, które ułatwiają wejście na rynek pracy, studenci wskazali: znajomości (71%), praktyczne doświadczenie (65%), prestiż uczelni (37%) i pomoc uczelnianych biur karier ( 18%).  
Źródło: Rzeczpospolita
Przeczytaj to >>>