Aplikant nie może być skreślony z listy z powodu zmiany patrona bez zgody samorządu. Przesłanka o jego nieprzydatności do pracy nie jest wystarczająca dla usprawiedliwienia skreślenia.

Tak w swoim wyroku orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II GSK 1116/10). Sprawa dotyczyła aplikanta Tomasza Szastaka, dwa lata temu skreślone z listy aplikantów za samowolną zmianą patrona. Poprzedni, z której aplikant nie był zadowolony, wymagał gotowości do pracy pięć dni w tygodniu, w zamian za pensję w wysokości 200 - 300 zł miesięcznie.

Aplikant się nie poddał i złożył odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do NSA. Ten orzekł, że Okręgowa Rada Adwokacja w Wałbrzychu zaniechała przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec powoda, a tym samym bezpodstawnie skreśliła go z listy.

Czytaj więcej: Rzeczpospolita

Marta Osowska

]]>